نتایج بازدید آری ها در یوتیوب!

/ Obsession‍🗨 3.409.058
/ Love Shot👁‍🗨 358.798
/ Monster👁‍🗨 184.267
/ Tempo👁‍🗨 132.419
/ CMB👁‍🗨 129.517
/ KKB👁‍🗨 113.612
/ Lotto👁‍🗨 104.620
/ Growl👁‍🗨 92.604
/ Overdose👁‍🗨 61.043
/ Power👁‍🗨 42.120
/ LMR👁‍🗨 31.842
/ Wolf👁‍🗨 29.390
/ Mama👁‍🗨 26.389
/ Lucky one👁‍🗨 19.241
/ History👁‍🗨 14.528
/ Electric kiss👁‍🗨 10.160
/ Lightsaber👁‍🗨 5.009
/ Universe👁‍🗨 1.242

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.