We Are One EXOL Iranian

با سلام خدمت اکسوالای عزیز و صبور

ما متوجه اتفاق قشنگی شدیم که باعث خوشحالی خیلی ها شد . اول اینکه آقای جونگ د ( چن ) عزیزمون با شجاعت بسیار زیادی اعلام کرد که میخواد ازدواج کنه و این کارو انجام داد و دوم اینکه همسر عزیز تر از خودش و قشنگش بارداره . این خبر بسیار خوبی هست که یکی از عزیزترین کسامون چن عزیزمون سروسامون گرفت . اما به دلیل اینکه خبر به طور وحشتناکی دست به دست چرخید و ناگهانی کسی که به هیچ وجه باور نمیکردم که به این زودی این اتفاق قشنگ براش بیوفته چن باشه ، با مخالفت هایی روبه رو شد . اول اینکه فن های نامرد کره ای و خیلی فن های دیگه از کشور های دیگه این طرحو ارائه دادن که آقای جونگ د هر چه سریع تر از گروه اکسو بره؟؟ دوستان ما باید یه چیزی رو در زندگی طرفداری مون یاد بگیریم . اول اینکه اونا بوجود نیومدن تا متعلق به ما باشن یا برعکس . دوم اینکه اونا زندگی شخصی خودشونو دارن و هیچ کس اجازه و حق ورود به زندگی اونا رو نداره . سوم اینکه اگه هرچند حال هممون بده ولی باید خوشحال باشیم . چهارم اینکه اگه فکر میکنید الان یکی از بدبخت ترین آدم روی زمین هستید این فکر مسخره رو از ذهنتون بیارید بیرون چون مطمعئن باشد حال چن عزیزمون خیلی بدتر از شماست . پنجم اینکه دوستان عزیز از هیت گفتن دست بردارید ، همسر چن الان بارداره و ممکنه سر هر چیز مسخره و کوچکی حالش بدشه و اگه حال اون بدشه حال چن هم بده . لطفا منطقی فکر کنید و با احساس پیش نرید . ششم اینکه ما باید با حمایتمون از چن تو دهن طرفداری کره ای بزنیم که با چه جراَتی میخوان ایشونو از گروه بندازن بیرون ، اصلا اونا کی هستن که میخوان همچین کاری کنن ، اصلا مگه اونا طرفدارن که همچین فکر دیوانه واری اومده سمتشون . ما اکسوال و ما فن هستیم که از چن عزیز و همسرش دفاع و حمایت میکنیم . دوستان بیاید واقعا برای چن دعا کنیم تا از این گرفتاری های بد دور باشه ، ما الان همه همدیگرو درک میکنیم . میدونم خیلی هاتون الان بی خواب شدید یا با این خبر فقط دارید اشک میریزید ولی خوشحال باشد که چن به بهترین دوران زندگیش رسیده ، از طرفی بچه قشنگش که حدودا تا 2 ماه دیگه به دنیا میاد ، از طرفی با کسی ازدواج کرده که خیلی دوستش داره و از طرفی دیگه که خیلی خیلی خوشحال کنندس اینه که اعضای اکسو عمو میشن . دوستان بیاید با انتشار این مطلب نشون بدیم که ما طرفدارای ایرانی هستیم که همیشه پشت اکسو هستیم و نمیزاریم حتی یه تارمو ازشون کم شه . بیاید قدرت خودمونو نشون بدیم . بیاین همه جا بگیم که ما واقعا یکی هستیم . آهای هیترا و کسایی که ادعای طرفداری میکنین دست از این کارای کثیف و زشتتون بردارید . بسه این همه سال اذیت کردنشون . بسه واقعا.......

ما یکی هستیم ، اکسوال ایرانی

We Are One , EXOL Iranian

I Love You EXO Forever