آپدیت اینستاگرام اکسو ایکس با فتوتیزر های سهون ایکس

آپدیت اینستاگرام اکسو ایکس با سهون ایکس

آپدیت اینستاگرام اکسو ایکس با تیزرسهون ایکس

آلبوم Obsession در رتبه 6 پرفروش ترین آلبوم های آمازون قرار داره

هوراااااا