اکسوووووووووو اولین تیزر منتشر شد

آهنگ های سولو سولوییست های مرد با بیشترین میزان استریم در چارت گائون در سال ۲۰۱۹

1_ Chen – Beautiful Goodbye: 1,605,263 👑 2_ Kyungsoo – That’s Okay: 1,185,618🏆 3_ Chen – Shall We: 744,147 🏅 5_ Baekhyun – Un Village: “آهنگ های سولو سولوییست های مرد با بیشترین میزان استریم در چارت گائون در سال ۲۰۱۹”

🎭فتوشاپ Baekhyun برای هــــــــــالـــــــویــــــــــــــن🎆🎉

امروز, ۳۱ اکتبر سال ۲۰۱۹ ,روزیه که برخی از مردم, لباس های ترسناک میپوشن و خودشون رو گریم میکنن و میان به خیابون ها! امروز, “🎭فتوشاپ Baekhyun برای هــــــــــالـــــــویــــــــــــــن🎆🎉”