کفش هایی که توسط Lay برای converse طراحی شده بودن، از الان در دسترس قرار گرفتن