آهنگ ” That’s OK ” از D.O به 140,001 لایک در ‘Melon’ رسید!!!

یه فن اخیرا عکسی رو که با D.O پارسال گرفته بود رو به اشتراک گذاشت

آهنگ های سولو سولوییست های مرد با بیشترین میزان استریم در چارت گائون در سال ۲۰۱۹

1_ Chen – Beautiful Goodbye: 1,605,263 👑 2_ Kyungsoo – That’s Okay: 1,185,618🏆 3_ Chen – Shall We: 744,147 🏅 5_ Baekhyun – Un Village: “آهنگ های سولو سولوییست های مرد با بیشترین میزان استریم در چارت گائون در سال ۲۰۱۹”